Kıbrıs internet

Ekim 2013

BTHK 4G için başvuruları başlattı

2013-10-03T22:12:39+03:00

6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası’nın 13. Maddesi ile Yasa’nın uygulanmasında esas alınacak temel ilkeler belirlenmiş olup; bu ilkeler içerisinde “ülkenin her yerinde, geniş kapsamlı elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması” ve “teknolojik tarafsızlığın, teknolojik yeniliklerin uygulanması ile araştırma-geliştirme faaliyet ve yatırımların teşvik edilmesi” ilkeleri de bulunmaktadır. Yasa ile kurulan Kurumumuz Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun söz konusu [...]

BTHK 4G için başvuruları başlattı 2013-10-03T22:12:39+03:00