BTHK 4G için başvuruları başlattı

BTHK 4G için başvuruları başlattı

6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası’nın 13. Maddesi ile Yasa’nın uygulanmasında esas alınacak temel ilkeler belirlenmiş olup; bu ilkeler içerisinde “ülkenin her yerinde, geniş kapsamlı elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması” ve “teknolojik tarafsızlığın, teknolojik yeniliklerin uygulanması ile araştırma-geliştirme faaliyet ve yatırımların teşvik edilmesi” ilkeleri de bulunmaktadır. Yasa ile kurulan Kurumumuz Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun söz konusu ilkeler doğrultusundaki amaçları içerisinde de tüketici hak ve menfaatleri korunarak yeni teknolojilerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve tüketicilerin ve kullanıcıların bu hizmetleri hızlı, kaliteli ve maliyet etkin bir şekilde temin edebilmesi bulunmaktadır. Kurumumuz Yasa ile belirlenen yetkileri ve mezkur ilke ve amaçları doğrultusunda, ülkemizde yeni iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve tüketicilere sunulması amacıyla haberleşme sağlayıcıların gerekli araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerini sürdürebilmeleri için çeşitli çalışmalar yürütmekte olup konu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Bilindiği üzere, 4G teknolojisi, mobil elektronik haberleşme teknolojisi standartlarında dördüncü jenerasyon olup; uygun kablosuz modeme sahip dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlar için geniş bant internet imkanı sunmaktadır. 4G teknolojisi, mobil web erişimi, IP telefon, oyun servisleri, yüksek çözünürlük (high definition) mobil TV, video konferans, 3D TV ve bulut bilişim gibi uygulamaları desteklemektedir. 4G sistemi kapsamındaki LTE standardı100 Mbit/s, LTE Advanced standardı 1 Gbit/s, Mobile Wi-Max standardı ise 100 Mbit/s indirme hızlarını desteklemektedir ve bu indirme hızları kullanılan spektrumun genişliği gibi teknik parametrelere bağlı olarak da değişme göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 4G teknolojileri kapsamındaki Mobile Wi-Max altyapısı 2008 yılından beri, LTE altyapısı ise 2010 yılından beri haberleşme sağlayıcılar tarafından tüketicilere sunulmaktadır. Avrupa Birliği’nde ise birkaç üye ülke dışında tüm üye ülkeler 4G hizmetlerinin sunulması için gerekli teknik ve hukuki altyapı için hazırlıklarını tamamlamış veya tamamlama noktasındadırlar.

Yukarıda bahsedildiği üzere mobil geniş bant altyapılarında geliştirilen ve çoğu ülke tarafından uygulanmaya başlanan en son teknoloji olan 4G sistemlerinin ülkemizde de sunulmaya başlanması büyük önem arz etmektedir. Söz konusu teknolojinin ticari olarak sunulabilmesi için gerekli yatırımların yapılmasından önce ise haberleşme sağlayıcıların çeşitli teknik çalışmalar ve testler yapmasının gerektiği bilinmektedir. Bu sebeplerle Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu tarafından 4G (LTE) altyapıları için yapılacak deneme izni başvuruları ile ilgili formun hazırlanarak yayınlanmasına ve bu başvuru formu ile yapılacak başvuruların değerlendirilmesine karar verilmiştir. Deneme izinleri mevcut GSM haberleşme sağlayıcıları için GSM-1800 bandı içerisinde yer alan uygun frekans bandları içerisinden, diğer haberleşme sağlayıcılar için ise 2600 MHz (FDD:2500 -2570 MHz UL ve 2620-2690 MHz DL, TDD:2570-2620 MHz) bandından verilmesi planlanmaktadır.

2013-10-03T22:12:39+03:00

About the Author: