Baz istasyonları ve sağlık

Baz istasyonları ve sağlık

Baz istasyonu nedir?

Baz kelimesi, İngilizce Base (temel, taban, esas) kelimesinin Türkçe’ye geçmiş şeklidir.
Radyo sistemleri tek bir antenden (Verici) oluşurken; baz istasyonları hem sinyal alır, hem
de sinyal gönderir yani alıcı ve verici olarak iki antenden oluşur.

Tüm baz istasyonlarının kapsaması standart mıdır?

Hayır; Baz istasyonları çıkış güçleri ve hedefledikleri kapsama alanları nedeniyle Büyük
Çaplı İstasyonlar , Mikro (Küçük Çaplı) İstasyonlar ve Piko (Çok Küçük Çaplı) İstasyonlar
olarak üç sınıfa ayrılırlar. Anten yüksekliği, coğrafi koşullar ve istasyon çıkış gücüne bağlı
olarak 0-35km aralığında bir alana servis verebilirler.
Makro (Büyük Çaplı) İstasyonlar: Geniş kapsama istenen az yerleşimli kırsal alanlarda ve
şehirlerarası yollarda kurulurlar.
Mikro (Küçük Çaplı) İstasyonlar: Şehir içlerinde, cep telefonu abonelerinin yoğun olarak
bulundukları cadde, sokak ve meydanlarda, yüksek kapasite istenen uygulamalarda
kurulurlar.
Piko (Çok Küçük Çaplı) İstasyonlar: Alışveriş merkezleri, plazalar, oteller gibi sadece bina
içlerine servis verecek özel uygulamalardır.

Şehir içlerine çok fazla baz istasyonu kuruluyor; bunun yerine şehrin dışına örneğin yüksek bir tepeye tek bir baz istasyonu kurulsa daha iyi olmaz mı?

Sadece televizyon veya radyo vericileri tek bir istasyondan yayına uygundur, çünkü
haberleşme tek yönlüdür yani televizyonumuz veya radyomuz sinyali sadece alır, geriye
bizim sesimizi veya görüntümüzü gönderemez, böylelikle de tek bir vericiden milyonlarca
alıcı faydalanabilir. Ancak cep telefonu sistemlerinde hem alıcı hem verici olmak
zorundadır. Yanisadece karşı tarafı dinlemeye değil karşı tarafa bizim sesimizi de
göndermeye yarar ki bu da ”sinyal alma’‘ ve ‘’sinyal gönderme’’ olarak çalışan cep
telefonu sistemlerinde kapasite sorununu ortaya çıkarır. Kabaca, her baz istasyonu aynı
anda yaklaşık 100 aboneyi konuşturabilme kapasitesi ile sınırlıdır. İşte bu nedenlerden
dolayı mobil operatörler de yüzlerce aboneyi konuşturabilmek için nüfus ve kullanıcı
oranlarına göre sık aralıklarla şehir içlerine baz istasyonları kurmaktadırlar.

Peki baz istasyonlarınıngüvenli olduğu söylenebilir mi?

Tüm dünya da olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde baz istasyon başvuruları Bilgi
Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na yapılır ve kurulum öncesinde yapılan başvuru
detaylı olarak incelenir; kurulum sonrasında ise ilgili baz istasyon başvurusunda belirtilen
koşulların yerine getirilip getirilmediği denetlenir.

Peki o zaman neden baz istasyonları zararlıdeniliyor?

Toplumun geneli nükleer radyasyon, cep telefonu radyo dalgaları ve elektromanyetik
alandan kaynaklanan ısınma etkisini birbirine karıştırmaktadır. Baz istasyonlarının zararlı
oldukları konusundaki yaygın yanlış söylemler de bilgi eksikliği veya yanlış bilgiden
kaynaklanıyor. Tüm dünyada bu dercede yaygın hizmet veren birsistemin toplum
sağlığına zarar verecek yapıda olması, içinde bulunduğumuz çağda pek mümkün
değildir. Aşağıda Elektromanyetik Alan ve Radyasyon’a daha detaylı bilgi verilmiştir.

Elektromanyetik alan (EMF) nedir?

Elektromanyetik alan, elektromanyetik dalgalardan oluşur. Elektromanyetik dalgalar ise
Elektrik Alan (E) ve Manyetik Alan bileşenlerinden oluşan ve ışık hızı ile hareket eden
dalgalardır. Günlük hayatta televizyon ve radyo sinyallerinin alındığı her yerde, bilgisayar
ekranı karşısında, elektirikli battaniye ya da mikro dalga fırın gibi elektrikli aletleri
kullandığımız durumlarda elektromanyetik dalgalara maruz kalırız.

Elektromanyetik enerji kaynakları nelerdir?

Elektrik enerjisi ile çalışan sistemler elektromanyetik enerji yayan başlıca kaynaklardır.
Günlük yaşamamızda her an elektirik ve manyetik alan yayan bu sistemleri kullanmakta
veya karşılaşmaktayız. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır;
Çeşitli elektrikli ev aletleri (buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü, mikser, mutfak robotu, saç kurutma makinası, vb.)

  • Televizyon ve bilgisayar ekranları
  • Floresan ve halojen lambalar
  • Tedavilerde kullanılan elektrikli tıbbi cihazlar
  • Enerji nakil hatları ve trafo istasyonları
  • Radyo, TV, telsiz ve GSM sistemi verici istasyonlarının antenleri
  • Radar sistemleri ve uydu iletişim sistemleri

Ev aletlerinin neden oldukları elektrik alan şiddetleri nedir?

Çalışma gerilimi = (110 – 220)V , çalışma frekansı = 60 Hz, uzaklık = 30 cm
Cihaz Elektrik Alan Şiddeti (V/m)
•Elektrikli battaniye 250
•Mikrodalga fırın 250
•Su ısıtıcısı 130
•Notebook (Wireless açıkken) 100
•Müzik seti 90
•Bilgisayar monitörü arkası (tüplü) 80
•Buzdolabı 60
•Ütü 60
•Mikser 50
•Ekmek kızartıcısı 40
•Saç kurutma makinesi 40
•Televizyon 30
•Kahve makinesi 30
•Bilgisayar monitörü önü (tüplü) 25
•Elektrikli süpürge 16
•Cep Telefonu 5-15
•Wireless modem 5 – 10
•Baz istasyonu 10
Yandaki şekilden de anlaşılacağı üzere baz istasyonlarının alan şiddeti, evlerimizde
kullandığımız pek çok elektrikli eşyadan çok daha düşüktür.  Radyasyon nedir?
Radyasyon, yayılma ve ışıma anlamına gelmektedir. Radyasyon genel anlamda enerjinin
boşlukta dalgalar yada tanecikler (fotonlar) halinde yayılmasıdır. Radyasyon, İyonlaştırıcı
Radyasyon ve İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

2017-07-28T07:38:01+03:00

About the Author: